Председател на Управителния съвет

Наталия Маева е родена на 25.11.1970 г. в София. Завършила е радио журналистика в СУ “Св. Кл. Охридски“ и има докторска степен по политически науки от същия университет. Специализирала е в областта на международните отношения. Работила е като журналист, а по-късно и като медиен консултант.

През 2009 г. за първи път се сблъсква с пулмоналната хипертония. Оттогава животът й е белязан от това заболяване. През 2012 г. с група съмишленици създава Българското общество на пациенти с белодробна хипертония, чийто председател е понастоящем.

В периода 2016-2017 г. Наталия Маева е член на Управителния съвет на Европейската асоциация за пулмонална хипертония, а от 1 ноември 2019 г. е нейн секретар. От 2017 г. е член на Управителния съвет на Националната пациентска организация. Освен това, е основател и вицепрезидент на Асоциацията на пациентите с дихателна недостатъчност и белодробна трансплантация.

От май 2020 Наталия Маева е пациентски представител (еPAG) в Eвропейската референтна мрежа за бял дроб, която обхваща девет групи редки белодробни  заболявания. Οт юни 2021 е част от консултативната група (PAG) за  COVID-19  на Европейската белодробна фондация (ELF). Стипендиант за 2021  г. на училището за лидери на Европейската асоциация за редки болести (EURORDIS).

Наталия Маева владее английски, гръцки и руски езици, а на говоримо ниво ползва немски и сърбо-хърватски езици.


Управителен съвет

Мария Стефанова

Магистър по журналистика от Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Повече от 10 години работи като главен редактор и водеща в различни български радиостанции и телевизии. PR и медиен консултант за ПРООН в България.

От 2001 г. до 2010 г. е член и председател на Съвета за електронни медии в България – регулаторен орган за радиото и телевизията. В момента Мария управлява Комуникационна и PR агенция „ВИА кънсалтинг“.

Също така, тя е председател на Международния номинационен комитет 2016-2018 на Zonta International, чийто член е от 1995 г. От 2012 г. е заместник-председател на Българското общество на пациентите с пулмонална  хипертония.​

Д-р Любомир Димитров

Д-р Любомир Димитров е завършил Медицински университет в София през 1993 г. Той е специализирал педиатрия, детска кардиология и инвазивна кардиология.

Интересът му към ПХ е свързан с деца с вродени сърдечни заболявания и възрастни с ПХ.

Той е основател и вицепрезидент на Българското общество на пациентите с пулмонална хипертония.