Затвори

Първа Инвестиционна Банка АД

IBAN: BG50FINV91501215663754

BIC: FINVBGSF

Български институции

Народно Събрание - www.parliament.bg
Министерство на здравеопазвнаето - www.mh.government.bg
Министерство на труда и социалната политика - www.mlsp.government.bg/
Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) - www.nhif.bg
Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) - www.nelk.bg
Национална пациентска организация - www.npo.bg
Център за защита правата в здравеопазването - www.czpz.org