Затвори

Първа Инвестиционна Банка АД

IBAN: BG50FINV91501215663754

BIC: FINVBGSF

Функционални класове (СЗО)

След като са получили окончателна диагноза на пациенти с белодробна артериална хипертония се определя и вида на функционалния клас на ПХ. Той се измерва от степента на функционалните ограничения на всеки един пациент. Използват се стандартизирани параметри на New York Heart Association (NYHA), които определят четири групи функционални класове:

NYHA клас I: пациентите са без симптоми;

NYHA клас II: умора и задух при умерено физическо усилие;

NYHA клас III: умора и задух при леки усилия;

NYHA клас IV: умора и задух , дори и в покой;