Български институции

Народно Събрание – www.parliament.bg
Министерство на здравеопазвнаето – www.mh.government.bg
Министерство на труда и социалната политика – www.mlsp.government.bg/
Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) – www.nhif.bg
Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) – www.nelk.bg
Национална пациентска организация – www.npo.bg
Център за защита правата в здравеопазването – www.czpz.org


Международни организации 

Някои ПХ асоциации по света

Europe – www.phaeurope.org
USA – www.phassociation.org
Canada – www.phacanada.ca
South Africa – www.phsa.co.za
Australia – www.phaaustralia.com.au
Saudi Arabia – www.saph.med.sa
Japan – www.pha-japan.ne.jp
China – www.phachina.com
New Zealand – www.nzpah.com
Latin America – www.sociedadlatinahp.org

Асоциации за редки болести

EURORDIS – www.eurordis.org
Orphanet – www.orpha.net
NORD – www.rarediseases.org

Европейски пациентски организации (всички болести)

European Public Health Alliance – www.epha.org
European Patients’ Forum – www.eu-patient.eu

Регистри за клинични проучвания

European clinical trials register – www.clinicaltrialsregister.eu
US register – www.clinicaltrials.gov

Регулаторни организации

European Medicines Agency – www.ema.europa.eu
European Respiratory Society – www.fda.gov

Научни дружества

European Society of Cardiology – www.escardio.org
European Respiratory Society – www.ersnet.org
American Thoracic Society – www.thoracic.org

Изследователски институти

Ludwig Boltzmann Institute – www.lbg.ac.at
Pulmonary Hypertension Research group – www.hypertensionarteriellepulmonaire.ca
Association for Research in CTEPH – www.cteph-association.org