Затвори

Първа Инвестиционна Банка АД

IBAN: BG50FINV91501215663754

BIC: FINVBGSF

Този информационен портал е създаден за всеки един докоснал се до рядкото и сериозно заболяване –
пулмонална хипертония.

С тази диагноза се живее трудно, а въздействието й върху качеството на живот е значително. За това е наложително пациентите да бъдат добре информирани относно ефектите на заболяването простиращи се отвъд клинично дефинираните симптоми и оказващи въздействие върху практическия, емоционалния и финансов аспект на живот.

Сдружение "Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония" е организация, която в пълнота разбира предизвикателствата, с които се сблъскват болните и техните близки. За това ние се стремим да насърчим контактите и съпричастността между пациентите, както и адаптирането им към променения им начин на живот. Благодаря на всички, които ни подадоха ръка и подкрепят дейността ни.

Всяко начало е трудно, но бавно и уверено ние вървим напред и успяваме, защото знаем, че заедно можем да направим повече!