Симптоми

Симптомите на ПХ включват недостиг на въздух и умора, а понякога замаяност и пристъпи на загуба на съзнание. Тези симптоми, могат да се появяват постепенно с времето, което на свой ред, може да доведе до закъснение от страна на пациентите в търсенето на помощ за поставяне на диагноза и лечение. Пациентите намаляват ежедневните си дейности,…

Видове ПХ

Пет са различните форми на заболяването, някои от които са редки, както и бързо прогресиращи, инвалидизиращи и животозастрашаващи. Това са: 1. Пулмонална артериална хипертония (ПАХ): рядко, хронично, прогресивно болестно състояние, което предизвиква неработоспособност, оказва се скъпо за обществото и може да доведе смърт. ПАХ може да бъде идиопатична (да възниква без обективна причина) или може…

Функционални класове (СЗО)

След като са получили окончателна диагноза, на пациенти с белодробна артериална хипертония се определя и видът на функционалния клас на ПХ. Той се измерва от степента на функционалните ограничения на всеки един пациент. Използват се стандартизирани параметри на New York Heart Association (NYHA), които определят четири групи функционални класове: NYHA клас I: пациентите са без…