ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ПАЦИЕНТСКАТА ОБЩНОСТ ОТПРАВЯ АПЕЛ ДОМАШНОТО
КИСЛОРОДОЛЕЧЕНИЕ ДА СЕ ЗАПЛАЩА ОТ НЗОК

В продължение на вече пет години и сменили се няколко ръководни състава на
Министерство на здравеопазването (МЗ) и на Националната здравноосигурителна каса
(НЗОК) има системно неглижиране на нуждите на пациентите с белодробна
недостатъчност, предизвикана от различни заболявания. До момента българските
здравни власти не успяват да завършат необходимата процедура за кислородните
концентратори като нови медицински изделия, съгласно изискванията на НЗОК.
За пациентите, които се нуждаят от кислородолечение в домашни условия, това
отношение и практическото им лишаване от адекватна здравна грижа, защото
лечението в домашни условия е част от здравната грижа, са крайно неприемливи.
Едновременно с това са грубо нарушение на и са в разрез с редица международни
нормативни документи, каквито са Всеобщата декларация за правата на човека
(чл. 25) , Конвенцията за правата на детето на ООН (чл. 24) , Хартата на
основните права на Европейския съюз (чл. 35) , както и Европейската харта за
правата на пациентите (чл. 2):
„Всяко лице има право на достъп до здравни услуги в съответствие със
своите здравни нужди. Здравните услуги трябва да гарантират равен
достъп за всеки, без каквато и да е дискриминация от гледна точка на
финансови ресурси, местоживеене, вид на заболяването или момент на
достъпа.“
На практика с лека ръка няколко хиляди души с различни заболявания, които
живеят с дихателна недостатъчност, са лишени от финансова подкрепа, за да си
осигурят необходимите кислородни концентратори за дълготрайна домашна употреба.
Припомняме Ви, че първата спецификация, в която бяха включени кислородните
концентратори като нова група 5, е от 2018 г., като тя е приета с решение на
Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-82/18.12.2018 г.
Българските пациенти, засегнати от различни заболявания, водещи до дихателна
недостатъчност, са единствените в рамките на ЕС, които продължават сами или чрез
средства от дарителски кампании, да набавят мобилни и стационарни кислородни
концентратори за домашна употреба.
Припомняме Ви, че научната медицинска литература изобилства от данни за
действителните ползи за пациентите от кислородотерапията, подобряването на
качеството на живота им и на цялостното им здравословно състояние, като такива

научни публикации има и отпреди 20 години, а изследванията показват, че
статистически значими подобрения настъпват още в първите шест месеца от
терапията 1 . Нещо повече – стабилизирането на пациентите в дългосрочен аспект е
драстично по-изгодно за здравноосигурителната система, защото се намаляват броят
на усложненията, на допълнителните медицински интервенции и хоспитализациите,
както и се редуцира дължината на болничните престои. В България цените на
стационарните кислородни концентратори са в диапазона между 1 700 и 2 700
лева, а на преносимите – между 5 800 и 6 300 лева.
Искаме да отбележим, че считано от 01.07.2020 г. НЗОК трябваше да започне
да заплаща кислородните апарати за домашна употреба за пациенти, страдащи
от белодробни заболявания, предизвикващи дихателна недостатъчност. Още
тогава, преди повече от три години, бяха разработен алгоритъм и критерии за
отпускане на кислородни концентратори за домашна употреба, като в допълнение бе
избрана и фирма-доставчик, но за съжаление цялата процедура беше буквално
замразена и остана в 2020 г.
Понастоящем от НЗОК твърдят, че все още не са изготвени изискванията за
предписване и отпускане на кислородните апарати, независимо от поетите
ангажименти. Това неминуемо оставя впечатлението, че някой умишлено препятства
завършването на цялата процедура.
В качеството си на пациентска организация, застъпваща се за правата на
пациентите с рядко белодробно заболяване, което предизвиква дихателна
недостатъчност, настояваме в бюджета на НЗОК за 2024 г. най-после да бъде
предвиден необходимият финансов ресурс за реимбурсация на кислородните
концентратори за домашна употреба. Българската здравна система дължи това на
всички нуждаещи се пациенти и е недопустимо последните да бъдат оставяни на
волята на дарителите в ролята им на паралелна здравна и социална системи, да
събират средства за лечението им и да заместват държавните власти там, където те
практически отсъстват.
Изразяваме готовност за сътрудничество с представителите на различните
здравни институции в България с цел възможно най-бързо да се погрижим да осигурим
равен достъп до здравни грижи за всички нуждаещи се пациенти и сме отворени за
уточнения и въпроси.

Leave a Comment

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.