1891
Пулмоналната артериална хипертония е описана за първи път при проучвания на патологична анатомия, благодарение на немския патолог Ернст фон Ромберг.

50-те години на 20 век
През това десетилетие се развива техниката на сърдечна катетеризация, за да се измерва директно налягане в белите дробове. Дясната сърдечна катетеризация се счита за „златен стандарт“ за потвърждаване на диагнозата – ПХ.

1967 – 1970 
„Епидемия“ от идиопатична пулмонална хипертония заради приемане на лекарства за отслабване, поради която вниманието на широката общественост се насочва към това заболяване.

1973
Световната здравна организация организира първата международна конференция за белодробна хипертония в Женева, където е представена първата диагностична класификация.

1982
Екипът, ръководен от проф. Джон Роберт Вейн получава Нобелова награда за откритието на ролята на простациклините при белодробната циркулация.

90-те години на 20 век 
Разработени са: първият простаноид за интравенозно приложение, епопростенол и босентан, рецепторен антагонист на ендотелин-1 (ERA) за перорална употреба.

1998
На втория световен симпозиум по пулмонална хипертония в Евиан, Франция, е предложена клинична класификация. Нейна цел е да индивидуализира различните категории, разделяйки сходствата в патофизиологичните механизми, клиничното представяне и терапевтичните възможности.

2000 – 2002 е открит генът BMPR2 , отговорен за фамилната форма на идиопатичната пулмоналната хипертония. Продължават изследванията на различни производни на простациклините (Iloprost, Treprostinil, Beraprost).

2003 – 2004
През 2003 г. на Третия световен симпозиум по пулмонална хипертония във Венеция, Италия, е приета международна класификация, която действа и днес.

2005 -2006
Разработват се нови перорални лекарства: Sindenafil (инхибитор на PDE-5) и Sitaxsentan, препарат, принадлежащ към семейството на Bosentan.

2007 – до този момент
Ново поколение лекарства, Ambrisentan, началото на проучвания на Tadafil, PDE-5 инхибитор, VIP PDGF, присаждане на стволови клетки и нови терапевтични възможности.