Председател на Управителния съвет

Наталия Маева е родена в София. Завършила е радио журналистика в СУ “Св. Кл. Охридски“. Специализирала е в областта на международните отношения. Работила е като журналист, а по-късно и като медиен консултант. Международната й кариера я отвежда до Гърция, Полша и Швейцария.

През 2009 г. за първи път се сблъсква с пулмоналната хипертония. Оттогава животът ѝ е белязан от това заболяване. През 2012 г. с група съмишленици създава Българското общество на пациенти с белодробна хипертония, чийто председател е понастоящем. През 2009 г. за първи път се сблъсква с диагнозата пулмонална артериална хипертония и вече 13 години животът й е белязан от това заболяване. През 2016 г. е подложена на двустранна белодробна трансплантация, като в момента води напълно нормален и активен живот.

В периода 2016-2017г. Наталия Маева е член на Управителния съвет на Европейската
асоциация за пулмонална хипертония, а от 1 ноември 2022 г. е неин секретар. В периода юли
2017 г. – март 2023 г. е член на Управителния съвет на Националната пациентска организация,
а от декември 2021г. като заместник-председател и ръководи работата на Секция „Редки
болести и трансплантации“. Освен това, е съосновател и вицепрезидент на Асоциацията на
пациентите с дихателна недостатъчност и белодробна трансплантация.

От май 2020 г. Наталия Маева е пациентски представител (еPAG) в Европейската референтна
мрежа за бял дроб (ERN-Lung), която обхваща девет групи редки белодробни заболявания. Οт
юни 2021г. е част от консултативната група (PAG) за COVID-19 , както и пациентски застъпник в
групата на обединените пациентски представители (UPAG) в Европейската белодробна
фондация (ELF). От ноември 2021г. е избрана за член на групата на пациентските застъпници
(PAG) на Европейското дружество по радиология (ЕRS) .

Има завършени обучителни курсове за лидерство през 2017 г. и 2018 г., организирани от Европейския пациентски форум (EPF).  Участва като пациентски представител в работни групи в областтта на трансплантациите в EMA 2017 г. и 2018 г. Стипендиант за 2021 г. на училището за лидери на Европейската асоциация за редки болести (EURORDIS).

Наталия Маева владее английски, гръцки, руски и сърбо-хърватски езици, а на говоримо ниво ползва немски език.


Управителен съвет

Мария Стефанова

Магистър по журналистика от Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Повече от 10 години работи като главен редактор и водеща в различни български радиостанции и телевизии. PR и медиен консултант за ПРООН в България.

От 2001 г. до 2010 г. е член и председател на Съвета за електронни медии в България – регулаторен орган за радиото и телевизията. В момента Мария управлява Комуникационна и PR агенция „ВИА кънсалтинг“.

Също така, тя е председател на Международния номинационен комитет 2016-2018 на Zonta International, чийто член е от 1995 г. От 2012 г. е заместник-председател на Българското общество на пациентите с пулмонална  хипертония.​

Д-р Любомир Димитров

Д-р Любомир Димитров е завършил Медицински университет в София през 1993 г. Той е специализирал педиатрия, детска кардиология и инвазивна кардиология.

Интересът му към ПХ е свързан с деца с вродени сърдечни заболявания и възрастни с ПХ.

Той е основател и вицепрезидент на Българското общество на пациентите с пулмонална хипертония.