Пулмонална хипертония често се наблюдава при жени в детеродна възраст. За една жена, чието тяло вече трябва да се бори с тежко заболяване, бременността може да има катастрофални последици. Рискът от смърт, свързани с бременността, при жени с ПХ е доста по-висок от 30 до 50%. Поради тази причина бременността не предлага добри перспективи за жени с ПХ. В допълнение някои от често използваните лекарства за лечение на ПХ, могат да увредят развитието на плода. Поради тази причина се препоръчва използването на всякакви форми на контрол на раждаемостта. Повечето лекари препоръчват на пациентки с ПХ да не раждат.

Комбинираните перорални контрацептиви увеличават риска от венозен тромбемболизъм и са противопоказани за употреба от пациентки, страдащи от пулмонална хипертония.