КОНТАКТНИ ДАННИ:

Наталия Маева – председател, тел: +359 877 773 887
Секретар, тел: +359 896 276 762
Адрес: София 1680, ул.“Пирински проход“, бл. 24 А, вх. Б, ап. 34
тел./факс: 02 958 60 06
E-mail: bgspph@gmail.com
web: www.bspph.net


ДАННИ ЗА ФАКТУРА:

СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО НА ПАЦИЕНТИТЕ С ПУЛМОНАЛНА ХИПЕРТОНИЯ“

ЕИК: 176387771

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Женева 1

МОЛ: Наталия Маева

Изпращайте фактурите на e-mail: bgspph@gmail.com

НАМЕРЕТЕ НИ НА КАРТАТА: